Breathing space Röd prick. Yoga place

Younity Peaceful Meetings

Vi gillar

Att se hur människor stärks när de välkomnar sig själva och upptäcker andningens effekt på sin hälsa.

Vi guidar dig så du kan identifiera din väg som skapar värde och meningsfullhet i ditt liv.

Hela du där välkommen. Med kropp, sinne, hjärta och hjärna.

YOUNITY PEACEFUL MEETINGS

"Bebo din kropp"

Fyll ut huvudfotingen med din närvaro och dina andetag.

Mycket pågår uppe i huvudet, planering, problemlösning och ältande. Kroppen känner och jobbar för att du ska kunna upprätthålla homeostas i dina system. Och den lagrar information. Vi skapar förutsättningar för dig som human being, being human för att underlätta samspelet och informationsutbytet mellan dig och din kropp.

Vi erbjuder

Klasser, kurser och samtal där du får möjlighet att utforska beteendemönster, tankar och känslor för att välja den väg du vill ta härifrån och framåt i ditt liv. Bli fysiskt starkare i kroppen och psykologiskt mer flexibel för kraft och energi. Med yoga, andning och terapi som bas får du uppleva, utforska och utvecklas.

En persom håller i en träskål och en mortel.

Vår passion

"Nyfikenheten på människans komplexitet och kroppens intelligens är kärnan i verksamheten. Att väcka människors intresse för sin inre visdom är min drivkraft”

Minna Fahlström, grundare

Fridfull solnedgång med stenar i vattnet.
Boka nu